دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) 1396/9/10

دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) 1396/9/10

دعای کمیل شب جمعه مورخ 1396/9/10 در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) برگزار گردید.

صوت ها و نواهای جلسه

قسمت اول - دعای کمیل - حاج حسین سازور

قسمت دوم - دعای کمیل - حاج سیداصغر افشاری