دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) 1396/9/17

دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) 1396/9/17

دعای کمیل شب جمعه مورخ 1396/9/17 در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) برگزار گردید.

صوت ها و نواهای جلسه

قسمت اول - دعای کمیل - حاج منصور ارضی

قسمت دوم - دعای کمیل - حاج ابوالفضل بختیاری

قسمت سوم - حاج سیداصغر افشاری

قسمت پایانی - حاج سیدعلی قریشی