دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) 1396/12/4

دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) 1396/12/4

دعای کمیل شب جمعه مورخ 1396/12/4 در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) برگزار گردید.

صوت ها و نواهای جلسه

قسمت اول - حاج ابوالفضل بختیاری

قسمت دوم - حاج منصور ارضی

قسمت سوم- حاج ابوالفضل بختیاری

قسمت پایانی - حاج سیدعلی قریشی