مراسم شب ولادت حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها 1397

مراسم شب ولادت حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها 1397

مراسم شب ولادت حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها در حسینیه بیت الزهرا سلام الله علیهابرگزار گردید.

تصاویر جلسه

صوت ها و نواهای جلسه

حاج عزیز اسماعیلی

حاج مصطفی روحانی

حاج ابوالفضل بختیاری

حاج منصور ارضی