دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) 1397/12/10

دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) 1397/12/10

دعای کمیل شب جمعه مورخ 1397/12/10 در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) برگزار گردید.

صوت ها و نواهای جلسه

دعای یستشیر - حاج منصور ارضی

قسمت اول - حاج منصور ارضی

قسمت دوم- حاج سیداصغر افشاری

قسمت پایانی - حاج سیدعلی قریشی