دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) 1397/12/17

دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) 1397/12/17

دعای کمیل شب جمعه مورخ 1397/12/17 در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) برگزار گردید.

صوت ها و نواهای جلسه

قسمت اول - حاج منصور ارضی

روضه-حاج یزدان ناصری

قسمت دوم- حاج ابوالفضل بختیاری

قسمت پایانی - حاج سیدعلی قریشی

روضه- حاج ابوالفضل بختیاری