دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) در شب لیله الرغائب 1397

دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) در شب لیله الرغائب 1397

دعای کمیل شب جمعه مورخ 1397/121/24مصادف با شب لیله الرغائب در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) برگزار گردید.

تصاویر جلسه

صوت ها و نواهای جلسه

قسمت اول - حاج منصور ارضی

قسمت دوم - حاج حسین سازور

قسمت پایانی - حاج حسین هوشیار