دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی(علیه السلام) 1397/6/23

دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی(علیه السلام) 1397/6/23

دعای کمیل شب جمعه مورخ 1397/6/23 مصادف با شب چهارم محرم در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام برگزار گردید.

صوت ها و نواهای جلسه

قسمت اول دعا - حاج منصور ارضی

قسمت دوم دعا- حاج سیداصغر افشاری

نوحه خوانی- حاج مهدی ارضی

قسمت پایانی و دعای آخر مجلس - حاج سیدعلی قریشی