دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) 1398/1/23

دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) 1398/1/23

دعای کمیل شب جمعه مورخ 1398/1/23 در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) برگزار گردید.

صوت ها و نواهای جلسه

مناجات شعبانیه - حاج منصور ارضی

قسمت اول - حاج منصور ارضی

قسمت دوم- حاج سیداصغر افشاری

قسمت پایانی - حاج مهدی ارضی