مراسم شب ولادت حضرت امام سجاد (علیه السلام) 1398

مراسم شب ولادت حضرت امام سجاد (علیه السلام) 1398

مراسم شب ولادت حضرت امام سجاد (علیه السلام) در حسینیه بیت الزهرا (س) برگزار گردید.

تصاویر جلسه

صوت ها و نواهای جلسه

حاج عزیز اسماعیلی

حاج مصطفی روحانی

حاج جواد حیدری

حاج منصور ارضی

ویدئو ها و نما های جلسه

حاج منصور ارضی