دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) 1398/1/30

دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) 1398/1/30

دعای کمیل شب جمعه مورخ 1398/1/30 در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) برگزار گردید.

مشاهده مطلب
دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) 1398/1/23

دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) 1398/1/23

دعای کمیل شب جمعه مورخ 1398/1/23 در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) برگزار گردید.

مشاهده مطلب
دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) 1398/1/9

دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) 1398/1/9

اولین دعای کمیل سال 1398 شب جمعه مورخ 1398/1/9 در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) برگزار گردید.

مشاهده مطلب
دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) در شب لیله الرغائب 1397

دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) در شب لیله الرغائب 1397

دعای کمیل شب جمعه مورخ 1397/121/24مصادف با شب لیله الرغائب در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) برگزار گردید.

مشاهده مطلب
دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) 1397/12/17

دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) 1397/12/17

دعای کمیل شب جمعه مورخ 1397/12/17 در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) برگزار گردید.

مشاهده مطلب
12345678910...