دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی(علیه السلام) 1397/6/23

دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی(علیه السلام) 1397/6/23

دعای کمیل شب جمعه مورخ 1397/6/23 مصادف با شب چهارم محرم در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام برگزار گردید.

مشاهده مطلب
دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی(علیه السلام) 1397/6/16

دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی(علیه السلام) 1397/6/16

دعای کمیل شب جمعه مورخ 1397/6/16در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام برگزار گردید.

مشاهده مطلب
دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی(علیه السلام) 1397/6/9

دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی(علیه السلام) 1397/6/9

دعای کمیل شب جمعه مورخ 1397/6/9 مصادف با عیدالله اکبر عیدغدیرخم در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام برگزار گردید.

مشاهده مطلب
دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی(علیه السلام) 1397/6/2

دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی(علیه السلام) 1397/6/2

دعای کمیل شب جمعه مورخ 1397/6/2در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام برگزار گردید.

مشاهده مطلب
دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی(علیه السلام) 1397/5/26

دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی(علیه السلام) 1397/5/26

دعای کمیل شب جمعه مورخ 1397/5/26 مصادف با ایام شهادت حضرت امام باقر علیه السلام در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام برگزار گردید.

مشاهده مطلب
12345678910...