مراسم مناجات و قرائت زیارت جامعه کبیره در حرم مطهر امام رضا(علیه السلام)1395-ایام زیارت مخصوص
تاریخ ارسال:1395/06/08 11:42:53 ق.ظ| تعداد بازدید:1464

مراسم شب سوم مناجات و قرائت زیارت جامعه کبیره در ایام زیارت مخصوص امام رضا(علیه السلام) ساعت2بامداد در صحن جمهوری حرم مطهر حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) با حضور شب زنده داران و زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی برگزار گردید.

مراسم مناجات و قرائت زیارت جامعه کبیره در حرم مطهر امام رضا(علیه السلام)1395-ایام زیارت مخصوص
تاریخ ارسال:1395/06/06 06:13:03 ب.ظ| تعداد بازدید:1342

مراسم مناجات و قرائت زیارت جامعه کبیره در ایام زیارت مخصوص امام رضا(علیه السلام) ساعت1بامداد در صحن جمهوری حرم مطهر حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) با حضور شب زنده داران و زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی برگزار گردید.

روز زیارت مخصوص امام رضا(علیه السلام) مشهد مقدس 1395
تاریخ ارسال:1395/06/05 09:10:26 ب.ظ| تعداد بازدید:1066

روز زیارت مخصوص حضرت علی بن موسی الرضا(علیه السلام) روز پنج شنبه مورخ 1395/5/5 با حضور زائرین و مجاورین حضرت علی بن موسی الرضا(علیه السلام) در حسینیه موسی بن جعفر (علیه السلام) برگزار گردید.

مراسم مناجات و قرائت زیارت جامعه کبیره در حرم مطهر امام رضا(علیه السلام)1395-شب زیارت مخصوص
تاریخ ارسال:1395/06/05 06:25:13 ق.ظ| تعداد بازدید:1384

مراسم مناجات و قرائت زیارت جامعه کبیره در شب زیارت مخصوص امام رضا(علیه السلام) ساعت1بامداد در صحن جمهوری حرم مطهر حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) با حضور شب زنده داران و زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی برگزار گردید.

مراسم شب زیارت مخصوص امام رضا(علیه السلام) مشهد مقدس 1395
تاریخ ارسال:1395/06/05 05:11:01 ق.ظ| تعداد بازدید:1007

مراسم شب زیارت مخصوص حضرت علی بن موسی الرضا(علیه السلام) روز پنج شنبه مورخ 1395/5/4 با حضور زائرین و مجاورین حضرت علی بن موسی الرضا(علیه السلام) در حسینیه موسی بن جعفر (علیه السلام) برگزار گردید.

123456