مراسم دعای روز عرفه 95/6/21 حسینیه صنف لباس فروشان
تاریخ ارسال:1395/06/21 11:03:11 ب.ظ| تعداد بازدید:2835

مراسم قرائت و مناجات دعای عرفه روز یکشنبه مورخ 95/6/21 از ساعت 15 با مناجات و روضه خوانی حاج منصور ارضی و با حضور پرشور مردم مومن و انقلابی در حسینیه صنف لباس فروشان برگزار گردید.

مراسم دعای روز عرفه 94/7/1 حسینیه صنف لباس فروشان
تاریخ ارسال:1394/07/01 08:29:41 ب.ظ| تعداد بازدید:11099

مراسم دعای عرفه روز چهارشنبه مورخ 94/7/1 از نماز ظهر و عصر با مناجات و روضه خوانی حاج منصور ارضی و با حضور پرشور مردم مومن و انقلابی در حسینیه صنف لباس فروشان برگزار گردید.

مراسم دعای روز عرفه 93/7/12 حسینیه صنف لباس فروشان
تاریخ ارسال:1393/07/14 01:22:44 ب.ظ| تعداد بازدید:9817

مراسم دعای عرفه روز شنبه مورخ 93/7/12 بعد از نماز ظهر و عصر با مناجات و روضه خوانی حاج منصور ارضی و با حضور پرشور مردم مومن و انقلابی در حسینیه صنف لباس فروشان برگزار گردید.