مراسم دعای روز عرفه 96/6/10 حسینیه صنف لباس فروشان

مراسم دعای روز عرفه 96/6/10 حسینیه صنف لباس فروشان

مراسم قرائت و مناجات دعای عرفه روز جمعه مورخ 96/6/10 از ساعت 15 با مناجات و روضه خوانی حاج منصور ارضی و با حضور پرشور مردم مومن و انقلابی در حسینیه صنف لباس فروشان برگزار گردید.

مشاهده مطلب
مراسم دعای روز عرفه 95/6/21 حسینیه صنف لباس فروشان

مراسم دعای روز عرفه 95/6/21 حسینیه صنف لباس فروشان

مراسم قرائت و مناجات دعای عرفه روز یکشنبه مورخ 95/6/21 از ساعت 15 با مناجات و روضه خوانی حاج منصور ارضی و با حضور پرشور مردم مومن و انقلابی در حسینیه صنف لباس فروشان برگزار گردید.

مشاهده مطلب
مراسم دعای روز عرفه 94/7/1 حسینیه صنف لباس فروشان

مراسم دعای روز عرفه 94/7/1 حسینیه صنف لباس فروشان

مراسم دعای عرفه روز چهارشنبه مورخ 94/7/1 از نماز ظهر و عصر با مناجات و روضه خوانی حاج منصور ارضی و با حضور پرشور مردم مومن و انقلابی در حسینیه صنف لباس فروشان برگزار گردید.

مشاهده مطلب
مراسم دعای روز عرفه 93/7/12 حسینیه صنف لباس فروشان

مراسم دعای روز عرفه 93/7/12 حسینیه صنف لباس فروشان

مراسم دعای عرفه روز شنبه مورخ 93/7/12 بعد از نماز ظهر و عصر با مناجات و روضه خوانی حاج منصور ارضی و با حضور پرشور مردم مومن و انقلابی در حسینیه صنف لباس فروشان برگزار گردید.

مشاهده مطلب