جستجو در
به لطف اهل بیت علیهم اسلام است که هنوز این مجالس پابرجاست وگرنه با این توطئه‌های دشمنان و جام زهر و جام سراب الان نامی از این مجالس باقی نمانده بود.

به لطف اهل بیت علیهم اسلام است که هنوز این مجالس پابرجاست وگرنه با این توطئه‌های دشمنان و جام زهر و جام سراب الان نامی از این مجالس باقی نمانده بود.

بیانات حاج منصور ارضی در شب پنجم ماه مبارک رمضان مورخ 31 اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ مسجد ارک تهران

مشاهده مطلب
شعار مرگ بر آمریکا فقط شعار سیاسی نیست بلکه بر اساس تبری از دشمنان اسلام این شعار گفته می‌شود

شعار مرگ بر آمریکا فقط شعار سیاسی نیست بلکه بر اساس تبری از دشمنان اسلام این شعار گفته می‌شود

بیانات حاج منصور ارضی در شب چهارم ماه مبارک رمضان مورخ 30 اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ مسجد ارک تهران

مشاهده مطلب
مراقب خودتان باشید! به‌وسیله شبکه‌های اجتماعی ابتدا چشم‌تان را و سپس قلب و اعضاء و جوارح‌تان را تغییر می‌دهند.

مراقب خودتان باشید! به‌وسیله شبکه‌های اجتماعی ابتدا چشم‌تان را و سپس قلب و اعضاء و جوارح‌تان را تغییر می‌دهند.

بیانات حاج منصور ارضی در شب سوم ماه مبارک رمضان مورخ 29اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ مسجد ارک تهران

مشاهده مطلب
دقت کنید این مناجات‌ها و عزاداری‌ها و سینه‌زدن‌ها باید ما را به خداوند و اهل بیت علیهم السلام و دستورات دین نزدیک‌تر کند.

دقت کنید این مناجات‌ها و عزاداری‌ها و سینه‌زدن‌ها باید ما را به خداوند و اهل بیت علیهم السلام و دستورات دین نزدیک‌تر کند.

بیانات حاج منصور ارضی در شب دوم ماه مبارک رمضان مورخ28 اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ مسجد ارک تهران

مشاهده مطلب
زمانی‌که شما شعار مرگ بر آمریکا را می‌گویی تمام خباثت‌ها و دشمنی‌های تمام کشورها را نیز می‌گویی همه را در برمی‌گیرد

زمانی‌که شما شعار مرگ بر آمریکا را می‌گویی تمام خباثت‌ها و دشمنی‌های تمام کشورها را نیز می‌گویی همه را در برمی‌گیرد

بیانات حاج منصور ارضی در شب اول ماه مبارک رمضان مورخ 27 اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ مسجد ارک تهران

مشاهده مطلب
1234567