جستجو در
شهدای مسجد ارک/ شهید حسین اسعدى پور

شهدای مسجد ارک/ شهید حسین اسعدى پور

پدر بزرگوارش مى‏ فرمود: براى امر به معروف و نهى از منکر سر از پا نمى‏ شناخت و وقتى به او مى‏ گفتیم که نمى‏ توانى جامعه را درست کنى مى‏ گفت من به اندازه خودم مسئولم و من نمى‏ توانم در مقابل منکرات آرام بنشینم.

مشاهده مطلب