جستجو در
دقت کنید روزه‌داری یکی از راه‌های جهاد با نفس است و جوانان در مسیر رشد و کمال خود در این فضای نامناسب جامعه به آن نیاز دارند.

دقت کنید روزه‌داری یکی از راه‌های جهاد با نفس است و جوانان در مسیر رشد و کمال خود در این فضای نامناسب جامعه به آن نیاز دارند.

بیانات حاج منصور ارضی در دعای کمیل شب بیست و هفتم جمادی الثانی مورخ بیست و پنجم اسفند ماه و آخرین شب جمعه سال ۱۳۹۶ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام

مشاهده مطلب
در حال حاضر فشار بر روی هیاتی‌ها و مذهبی‌ها خیلی زیاد است تا بتوانند جوانان را به سمت فرقه انگلیسی بکشانند!

در حال حاضر فشار بر روی هیاتی‌ها و مذهبی‌ها خیلی زیاد است تا بتوانند جوانان را به سمت فرقه انگلیسی بکشانند!

بیانات حاج منصور ارضی در زیارت عاشورا روز بیست و چهارم ماه جمادی الثانی مورخ بیست و دوم اسفند ماه و آخرین مراسم سال ۱۳۹۶ حسینیه صنف لباس فروشان

مشاهده مطلب
شخص با وقار نوع ورودش در محیط با احترام است، بیهوده و بی‌اساس حرف نمی‌زند و در اموری که به او مربوط نمی‌شود دخالت نمی‌کند.

شخص با وقار نوع ورودش در محیط با احترام است، بیهوده و بی‌اساس حرف نمی‌زند و در اموری که به او مربوط نمی‌شود دخالت نمی‌کند.

بیانات حاج منصور ارضی در زیارت عاشورا روز دهم ماه جمادی الثانی ایام فاطمیه مورخ هشتم اسفند ماه ۱۳۹۶ حسینیه لباس فروشان

مشاهده مطلب
بدانید دشمنان نقشه‌های زیادی دارند، یک روز به‌وسیله منافقین، یک روز از طریق جریان‌های سیاسی و یا تفکر مسئولینی که خیلی خطرناک است.

بدانید دشمنان نقشه‌های زیادی دارند، یک روز به‌وسیله منافقین، یک روز از طریق جریان‌های سیاسی و یا تفکر مسئولینی که خیلی خطرناک است.

بیانات حاج منصور ارضی در زیارت عاشورا روز پنجم ماه جمادی الثانی ایام فاطمیه مورخ سوم اسفند ماه ۱۳۹۶ حسینیه لباس فروشان

مشاهده مطلب
ما باید زندگانی و رفتار حضرت زهرا سلام الله علیها را الگوی خود قرار دهیم و رفتارهای خود را با ایشان تنظیم کنیم.

ما باید زندگانی و رفتار حضرت زهرا سلام الله علیها را الگوی خود قرار دهیم و رفتارهای خود را با ایشان تنظیم کنیم.

بیانات حاج منصور ارضی در زیارت عاشورا روز چهارم ماه جمادی الثانی ایام فاطمیه مورخ دوم اسفند ماه ۱۳۹۶ حسینیه لباس فروشان

مشاهده مطلب
1234567