جستجو در
شهدای مسجد ارک/ شهید پیمان خادمى

شهدای مسجد ارک/ شهید پیمان خادمى

بسیار امانت‏دار بود روزى به مادرش گفته بود که مى‏ خواهم هر چیزى از دوستانم که نزد من هست به آن‌ها برگردانم تا یک موقع مدیون آن‌ها نباشم و اگر شب اول قبر از من سؤال بشود راحت بتوانم پاسخگو باشم. بسیار حساس و مهربان بود و دوست داشت در حد توانش به همه کمک کند. مثلاً در زلزله بم پتوى خودش را به زلزله‏ زدگان هدیه داد.

مشاهده مطلب