جستجو در
دستی در کار است و نفوذ در کشور وجود دارد و کار می‌کنند

دستی در کار است و نفوذ در کشور وجود دارد و کار می‌کنند

بیانات حاج منصور ارضی در صنف لبای فروشان 29 دی 97

مشاهده مطلب
بدانید کسی که از پروردگارش شکایت می‌کند بداند حتما در سختی‌ها می‌ماند و دچار گناه می‌شود.

بدانید کسی که از پروردگارش شکایت می‌کند بداند حتما در سختی‌ها می‌ماند و دچار گناه می‌شود.

بیانات حاج منصور ارضی در شب هشتم ماه مبارک رمضان مورخ 3 خردادماه ۱۳۹۷ مسجد ارک تهران

مشاهده مطلب
به امام رضا علیه السلام بگویید می‌ترسیم از شما دور شویم و این از همه سخت‌تر است.

به امام رضا علیه السلام بگویید می‌ترسیم از شما دور شویم و این از همه سخت‌تر است.

بیانات حاج منصور ارضی در زیارت عاشورا روز نهم ماه جمادی الاولی ایام فاطمیه مورخ هفتم بهمن ماه ۱۳۹۶ حسینیه لباس فروشان

مشاهده مطلب
به امام رضا علیه السلام بگویید می‌ترسیم از شما دور شویم و این از همه سخت‌تر است.

به امام رضا علیه السلام بگویید می‌ترسیم از شما دور شویم و این از همه سخت‌تر است.

بیانات حاج منصور ارضی در زیارت عاشورا روز نهم ماه جمادی الاولی ایام فاطمیه مورخ 7 بهمن ماه ۱۳۹۶ حسینیه لباس فروشان

مشاهده مطلب
به امام رضا علیه السلام بگویید می‌ترسیم از شما دور شویم و این از همه سخت‌تر است

به امام رضا علیه السلام بگویید می‌ترسیم از شما دور شویم و این از همه سخت‌تر است

بیانات حاج منصور ارضی در زیارت عاشورا روز نهم ماه جمادی الاولی ایام فاطمیه مورخ 7 بهمن ماه ۱۳۹۶ حسینیه لباس فروشان

مشاهده مطلب
12345678