جستجو در
باید همه مداحان ، هیئتیها و عزاداران برسر ظلم فریاد بکشند

باید همه مداحان ، هیئتیها و عزاداران برسر ظلم فریاد بکشند

بیانات حاج منصور ارضی در روز اول ماه محرم مورخ 20 شهریور 1397 حسنیه صنف لباس فروشان

مشاهده مطلب
نعمت جمهوری اسلامی با این همه شهید که همه عاشقانه رفتندرا باید شکر کرد

نعمت جمهوری اسلامی با این همه شهید که همه عاشقانه رفتندرا باید شکر کرد

بیانات حاج منصور ارضی حرم سیدالکریم 7دی 97

مشاهده مطلب
در جامعه هر وقت نسبت به شکر غفلت ایجاد شد، مردم به چه کنم چه کنم گرفتار می‌شوند

در جامعه هر وقت نسبت به شکر غفلت ایجاد شد، مردم به چه کنم چه کنم گرفتار می‌شوند

بیانات حاج منصور ارضی در مناجات کمیل حرم سیدالکریم مورخ6 مهر 97

مشاهده مطلب
دشمنان خارجی ما مشخص شده اند، دشمن داخلی را شناسایی کنیم

دشمنان خارجی ما مشخص شده اند، دشمن داخلی را شناسایی کنیم

بیانات حاج منصور ارضی 30 مرداد 97 حسینیه صنف لباس فروشان

مشاهده مطلب
دشمنان خارجی ما مشخص شده اند، دشمن داخلی را شناسایی کنیم

دشمنان خارجی ما مشخص شده اند، دشمن داخلی را شناسایی کنیم

بیانات حاج منصور ارضی 30 مرداد 97 حسینیه صنف لباس فروشان

مشاهده مطلب
12345678910...