جستجو در
هشتمین جلسه آموزش مداحی ویژه نوجوانان سال 95

هشتمین جلسه آموزش مداحی ویژه نوجوانان سال 95

جلسه هشتم آموزش مداحی ویژه نوجوانان در تاریخ 28 شهریور 95 با تشکیل کلاس ادبیات مداحی توسط برادر آقای روح الله عیوضی در موسسه فرهنگی هنری قدیم الاحسان تشکیل گردید.

مشاهده مطلب
جلسه هفتم آموزش مداحی ویژه نوجوانان سال 95

جلسه هفتم آموزش مداحی ویژه نوجوانان سال 95

هفتمین جلسه آموزش مداحی ویژه نوجوانان در تاریخ 14 شهریور 95 با تشکیل دو کلاس ادبیات مداحی و صداسازی توسط برادران آقای روح الله عیوضی و آقای اکبر شیخی صورت پذیرفت.

مشاهده مطلب
جلسه ششم آموزش مداحی ویژه نوجوانان

جلسه ششم آموزش مداحی ویژه نوجوانان

جلسه ششم آموزش مداحی ویژه نوجوانان در تاریخ 7/ شهریور /1395 در معاونت آموزش موسسه قدیم الاحسان برگزار گردید.

مشاهده مطلب
جلسه پنجم کلاس آموزش مداحی ویژه نوجوانان

جلسه پنجم کلاس آموزش مداحی ویژه نوجوانان

جلسه پنجم کلاس‌های مقدماتی آموزش مداحی ویژه نوجوانان مورخ 31/ مرداد /1395 در واحد آموزش موسسه قدیم الاحسان برگزار گردید.

مشاهده مطلب
چهارمین جلسه آموزش مداحی نوجوانان دوره مقدماتی

چهارمین جلسه آموزش مداحی نوجوانان دوره مقدماتی

جلسه چهارم کلاس‌های مقدماتی آموزش مداحی نوجوانان سال 1395 مورخ 24/ مرداد /1395 در واحد آموزش موسسه قدیم الاحسان برگزار گردید.

مشاهده مطلب
12