اگراعمال، رفتار ودرسهای حضرات معصومین در زندگی ما تاثیری نداشته باشد این زندگی وبندگی را باختیم

اگراعمال، رفتار ودرسهای حضرات معصومین در زندگی ما تاثیری نداشته باشد این زندگی وبندگی را باختیم

بیانات حاج منصور ارضی حسینیه صنف لباس فروشان فاطمیه اول 2 بهمن 97

مشاهده مطلب
هر شفاعت از ناحیه  حضرت فاطمه سلام الله علیها قبول می‌شود.

هر شفاعت از ناحیه حضرت فاطمه سلام الله علیها قبول می‌شود.

بیانات حاج منصور ارضی در حسینیه صنف لباس فروشان فاطمیه اول 1 بهمن97

مشاهده مطلب
اقامه عزاداری را با نماز جماعت اول وقت آغاز کنیم

اقامه عزاداری را با نماز جماعت اول وقت آغاز کنیم

بیانات حاج منصور ارضی صنف لباس فروشان 30 دی ماه 97

مشاهده مطلب
دستی در کار است و نفوذ در کشور وجود دارد و کار می‌کنند

دستی در کار است و نفوذ در کشور وجود دارد و کار می‌کنند

بیانات حاج منصور ارضی در صنف لبای فروشان 29 دی 97

مشاهده مطلب
به ما اجازه می‌دهند در این حقیقت روضه النبی شرکت کنیم

به ما اجازه می‌دهند در این حقیقت روضه النبی شرکت کنیم

بیانات حاج منصور ارضی در حسینیه صنف لباسفروشان 24دی 97 روز سوم فاطمه اول

مشاهده مطلب
12345678910...