فطریه تکمیل کننده و عامل قبولی روزه‌های ماه مبارک رمضان است.

فطریه تکمیل کننده و عامل قبولی روزه‌های ماه مبارک رمضان است.

بیانات حاج منصور ارضی در آخرین شب ماه مبارک رمضان مورخ بیست و چهارم خرداد ماه ۱۳۹۷ مسجد ارک تهران

مشاهده مطلب
بدانید از حسود خیرخواهی و دلسوزی محال است و از تقدیر خداوند خشمگین می‌باشد.

بدانید از حسود خیرخواهی و دلسوزی محال است و از تقدیر خداوند خشمگین می‌باشد.

بیانات حاج منصور ارضی در شب بیست و هشتم ماه مبارک رمضان مورخ بیست و سوم خرداد ماه ۱۳۹۷ مسجد ارک تهران

مشاهده مطلب
تمام سخن مقام معظم رهبری مدظله العالی این است که ما باید روی پای خودمان بایستیم.

تمام سخن مقام معظم رهبری مدظله العالی این است که ما باید روی پای خودمان بایستیم.

بیانات حاج منصور ارضی در شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان مورخ بیست و دوم خرداد ماه ۱۳۹۷ مسجد ارک تهران

مشاهده مطلب
متاسفانه برخی نمایندگان تفکر انحرافی دارند و با تصویب این قوانین می‌خواهند دست و پای سازمان‌های انقلابی را ببندند و فکر می‌کنند مردم متوجه نمی‌شوند.

متاسفانه برخی نمایندگان تفکر انحرافی دارند و با تصویب این قوانین می‌خواهند دست و پای سازمان‌های انقلابی را ببندند و فکر می‌کنند مردم متوجه نمی‌شوند.

بیانات حاج منصور ارضی در شب بیست و ششم ماه مبارک رمضان مورخ بیست و یکم خرداد ماه ۱۳۹۷ مسجد ارک تهران

مشاهده مطلب
فطریه خود را قبل از افطار کنار بگذارید و مهم‌تر از آن اینکه فطریه خود را مشخص نمایید.

فطریه خود را قبل از افطار کنار بگذارید و مهم‌تر از آن اینکه فطریه خود را مشخص نمایید.

بیانات حاج منصور ارضی در شب بیست و پنجم ماه مبارک رمضان مورخ بیستم خرداد ماه ۱۳۹۷ مسجد ارک تهران

مشاهده مطلب
12345678910...

خبرنامه

بزودی...

تماس با موسسه

پورتال موسسه فرهنگی هنری قدیم الاحسان" وظیفه اطلاع‌رسانی و ترویج اندیشه‌ها و آثار حاج منصور ارضی را برعهده دارد.