دومین جلسه دوره جدید کلاس‌های ستایشگری سطح دوم سال 1395

دومین جلسه دوره جدید کلاس‌های ستایشگری سطح دوم سال 1395

جلسه دوم کلاس‌های مداحی سطح دو در سال 1395 با دو کلاس اعتقادات در مداحی و الحان و نغمات توسط آقایان محمدی فام و اکبر شیخی روز جمعه مورخ 19 شهریور 1395 در معاونت آموزش موسسه قدیم الاحسان برگزار گردید.


این جلسه با مداحی ستایش جویان و در ادامه با نقد و بررسی نقاط ضعف و قوت مداحی این عزیزان توسط حجت الاسلام والمسلمین محسن حنیفی و مشارکت دیگر ستایشجویان آغاز گردید.
در ادامه آقای محمدی فام بحث کلاس عقائد در مداحی را با موضوعات ذیل بیان نمودند:
1- اهمیت عقائد
2- اهمیت عقائد در مداحی و بیان نمونه‌های اشتباه و راه درست بیان
3- سطح بندی عقائد

شرحی مختصری از کلاس عقائد:
 - جایگاه اعتقادات در مدیحه سرایی؛
رابطه مدیحه سرایی، اعتقادات و مستمع ارتباط چند سویه است. در درجه اول نیاز به تعریف بعضی از اصطلاحات است سپس به درجه بندی و آثار این روابط باید پرداخت. علم همان دانش و دانستن است، ولی اعتقاد باوری است که گره خورده به وجود شما پس بین این دو تفاوت است. اعتقادات نیز درجه بندی باورهای ماست که به همان نسبت به آنها یقین داریم. مراتب اعتقادات را می‌توان به سه مرتبه؛ علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین تقسیم کرد. برای مثال شما بادیدن دود آتش به وجود آتش پی می‌برید(علم الیقین) با رسیدن به آتش و احساس گرما شما به عین الیقین می‌رسید و در صورت سوختن و یا افتادن در آتش و متاثر شدن از آن به حق الیقین می‌رسید البته این مثال برای نزدیک شدن به مفاهیم است.
اولین هدف مداح پرورش یقین‌ها و پیشرفت اعتقادات در مستمع نیست بلکه تبلیغ و تثبیت یقین‌های مستمع است. برهمین اساس فعالیت مداحان را می‌توان این گونه درجه بندی کرد:
1- تاثیر اعتقادات در مدیحه سرایی
2- تاثیر مدیحه بر اعتقادات
3- تبلیغ معارف دینی 
4- پرهیز از انحراف
5- پرهیز از ایجاد شبهه مخصوصاً در توحید
6- جدی بودن کار مداحی و به دور از مسامحه نگاه داشتن مداحی
7- نشان دادن عظمت و مقام والای ائمه مهمتر از بزرگی مصائب است
8- دوری از تشبیه سازی‌ها و مقایسه مقدسات

در بخش دوم این جلسه آقای اکبر شیخی موضوع الحان و نغمات در مداحی با سرفصل‌های ذیل آغاز نمودند:
1- آشنایی با تاریخچه موسیقی در مداحی و تعزیه
2- فلسفه و احکام استفاده از موسیقی آئینی
3- آشنایی مقدماتی با دستگاه‌های موسیقی

شرح مختصری از کلاس الحان و نغمات:
کلاس الحان و نغمات بیشتر جنبه‌ کارگاهی- آموزشی داشت و بیشتر به مصادیق و نمونه‌های نغمات و الحان پرداخته شد تا مطالب نظری.  به همین دلیل نکات ذیل از کلاس ایشان اشاره می‌شود:
 - فقه و فلسفه موسیقی مقدمه و لازمه استفاده صحیح از الحان و نغمات در موسیقی است.
 - با شناخت تاریخچه الحان و نغمات و سابقه استفاده آن در قرآن متوجه می‌شویم بستر موسیقی و پیشرفت آن نزد خودمان است و نباید جای دیگر به دنبال آن گشت.
 - نغمات موضوع خاصی را القاء نمی‌کنند ولی حال را به خوبی القاء می‌کنند.
 - فقط برای شنیدن و دانستن الحان و نغمات حداقل بین 3 تا 5 سال وقت نیاز است.