مراسم تقدیر از پیرغلامان استان قزوین

مراسم تقدیر از پیرغلامان استان قزوین

مراسم تقدیر از پیرغلامان جناب آقای حاج ابوالفضل ثقفی و جناب آقای حاج شعبان دایی در آستان امامزاده اسماعیل شهر قزوین با حضور حاج منصور ارضی برگزار گردید

تصاویر مطلب