حضور حاج منصور ارضی بر سر مزار شهدا، علما و مدافعان حرم شهر قزوین

حضور حاج منصور ارضی بر سر مزار شهدا، علما و مدافعان حرم شهر قزوین

حضور حاج منصور ارضی در استان انقلابی و شهیدپرور قزوین

تصاویر مطلب