پخش زنده جلسات

پخش زنده جلسات

وب سایت موسسه فرهنگی هنری قدیم الاحسان پایگاه رسمی انتشار برنامه‌های حاج منصور ارضی اقدام به پخش زنده صوتی و تصویری اینترنتی می‌نماید.

از اینرو با فراهم شدن امکانات فنی جهت رفاه حال مخاطبان خارج از کشور و هموطنان گرامی که امکان حضور در این مراسم را ندارند، با ورود به سایت موسسه http://www.ghadimolehsan.ir می‌توانندبه صورت زنده و مستقیم از جلسات استفاده نمایند.
برای استفاده از لینک‌های زیر است.

                                                        لینک تصویری

                                                       لینک صوتی 1           لینک صوتی 2