اطلاعیه عرضه محدود کتب تخصصی آموزش مداحی

اطلاعیه عرضه محدود کتب تخصصی آموزش مداحی

شانزده عنوان از کتب تخصصی آموزشی مداحی توسط موسسه قدیم الاحسان عرضه می‌گردد.