نوای ماندگار فاطمیه شهید غلامعلی رجبی

نوای ماندگار فاطمیه شهید غلامعلی رجبی

به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا(سلام الله علیها) فایل‌های صوتی روضه حضرت زهرا(سلام الله علیها) شهید غلامعلی رجبی قرار گرفته است.صوت ها و نواهای مطلب

روضه حضرت زهرا(سلام الله علیها) - شهید غلامعلی رجبی

روضه حضرت زهرا(سلام الله علیها) - شهید غلامعلی رجبی

روضه حضرت زهرا(سلام الله علیها) - شهید غلامعلی رجبی

روضه حضرت زهرا(سلام الله علیها) - شهید غلامعلی رجبی

روضه حضرت زهرا(سلام الله علیها) - شهید غلامعلی رجبی