نوای ماندگار فاطمیه حاج منصور ارضی سال 71 تا سال 75

نوای ماندگار  فاطمیه حاج منصور ارضی سال 71 تا سال 75

به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا(سلام الله علیها) فایل‌های صوتی ایام فاطمیه بیت رهبری سال‌های 71 - 72 - 73 - 74 - 75 در حسینیه امام خمینی(رحمت الله علیه) با روضه خوانی حاج منصور ارضی منتشر شد.ضمنا مجموعه صوتی ایام فاطمیه بیت رهبری از سال 71 تا سال 81 و مجموعه صوتی دهه اول محرم از سال 70 تا سال 76 مسجد الشهدا توسط معاونت رسانه موسسه فرهنگی هنری قدیم الاحسان تولید و توسط انتشارات موسسه پخش می‌گردد. صوت ها و نواهای مطلب

شام غریبان شهادت حضرت زهرا(سلام الله علیها) - بیت رهبری سال 71 - حاج منصور ارضی

شام غریبان شهادت حضرت زهرا(سلام الله علیها) - بیت رهبری سال 72 - حاج منصور ارضی

شب آخر جلسه فاطمیه - بیت رهبری سال 72 - حاج منصور ارضی

شب اول جلسه فاطمیه - بیت رهبری سال 73 - حاج منصور ارضی

شب دوم جلسه فاطمیه - بیت رهبری سال 73 - حاج منصور ارضی

شب شهادت حضرت زهرا(سلام الله علیها) - بیت رهبری سال 73 - حاج منصور ارضی

شام غریبان شهادت حضرت زهرا(سلام الله علیها) - بیت رهبری سال 73 - حاج منصور ارضی

شب آخر جلسه فاطمیه - بیت رهبری سال 73 - حاج منصور ارضی

شب اول جلسه فاطمیه - بیت رهبری سال 74 - حاج منصور ارضی

شب دوم جلسه فاطمیه - بیت رهبری سال 74 - حاج منصور ارضی

شب شهادت حضرت زهرا(سلام الله علیها) - بیت رهبری سال 74 - حاج منصور ارضی

شام غریبان شهادت حضرت زهرا(سلام الله علیها) - بیت رهبری سال 74 - حاج منصور ارضی

شب آخر جلسه فاطمیه - بیت رهبری سال 74 - حاج منصور ارضی

شب اول جلسه فاطمیه - بیت رهبری سال 75 - حاج منصور ارضی

شب دوم جلسه فاطمیه - بیت رهبری سال 75 - حاج منصور ارضی

شب شهادت حضرت زهرا(سلام الله علیها) - بیت رهبری سال 75 - حاج منصور ارضی

شام غریبان شهادت حضرت زهرا(سلام الله علیها) - بیت رهبری سال 75 - حاج منصور ارضی

شب آخر جلسه فاطمیه - بیت رهبری سال 75 - حاج منصور ارضی