شهدای مسجد ارک/ شهید سید حسین موسوى

شهدای مسجد ارک/ شهید سید حسین موسوى

در شهر رى در خانواده‏ اى مذهبى و متدین دیده به جهان گشود. از اوایل کودکى با پدرش با مجالس اهل‏ بیت(علیهم‏ السلام) آشنا شد. از اوایل نوجوانى به نماز خواندن مداومت مى‏ کرد و روزه مى‏ گرفت. همچنین مداح اهل‏ بیت(علیهم‏ السلام) بود ولى کم مى‏ خواند، مى‏ گفت مى‏ خواهم معرفت کسب کنم تا به ما نیز عنایتى شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

مرورى بر زندگى و خصوصیات شهید:
در شهر رى در خانواده‏ اى مذهبى و متدین دیده به جهان گشود. از اوایل کودکى با پدرش با مجالس اهل‏ بیت(علیهم‏ السلام) آشنا شد. از اوایل نوجوانى به نماز خواندن مداومت مى‏ کرد و روزه مى‏ گرفت. همچنین مداح اهل‏ بیت(علیهم‏ السلام) بود ولى کم مى‏ خواند، مى‏ گفت مى‏ خواهم معرفت کسب کنم تا به ما نیز عنایتى شود.
شب‏ هاى جمعه دعاى کمیل حاج منصور را از دست نمى‏ داد و غروب‏ هاى جمعه زیارت آل یاسین را با اشتیاق مى‏ خواند. در ماه محرم به دیگران توصیه مى‏ کرد به مسجد ارک بیایند و سرانجام خود در مسجد ارک میهمان اباعبداللّه‏ الحسین(علیه‏ السلام) شد.