کانال رسمى حاج منصور ارضى در تلگرام

کانال رسمى حاج منصور ارضى در تلگرام

این رسانه شامل اعلام جلسات ، اخبار، اشعار، گزارش هاى تصویرى ، فیلم‌ها و ... مى باشد.

" بسم الله الرّحمن الرّحیم "
کانال رسمى حاج منصور ارضى :
https://telegram.me/hajmansourarzi
این رسانه شامل اعلام جلسات ، اخبار، اشعار، گزارش هاى تصویرى ، فیلم‌ها و ... مى باشد.
لازم به ذکر است براى استفاده از این کانال، مى بایست برنامه تلگرام خود را به آخرین نسخه آپدیت نمایید.
همچنین؛ از ویژگى هاى مهمّ این کانال؛ امنیّت بسیار بالا ى آن مى باشد، بطورى که هیچ یک از اعضاء نمى توانند شاهد وجود دیگر افرادِ عضو کانال باشند و تمامى اطلاعات نزد صفحه محفوظ خواهد بود.