بیاناتی از حاج منصور ارضی پیرامون شخصیت حضرت رقیه سلام الله علیها

بیاناتی از حاج منصور ارضی پیرامون شخصیت حضرت رقیه سلام الله علیها

به این خانم بزرگوار سه ساله نگو،چهل ساله بگو، همیشه گفتم"طفل عاشق کی ز عشق بیگانه است؛بچه‌ی پروانه ام پروانه است" اصلا فرق نمی‌کند بزرگ و کوچیکشان، اصلاًدرتاریخ نداریم که یکجا این بچه بگویدچرا می‌زنید یاازتشنگی وگرسنگی اظهاربی تابی کرده باشدالبته «الیک اشکوا»برای اوعمه اش زینب سلام الله علیها بوده است این دخترمظلومیت ابی عبدالله را تجلی داد.
به این خانم بزرگوار سه ساله نگو،چهل ساله بگو، همیشه گفتم"طفل عاشق کی ز عشق بیگانه است؛بچه‌ی پروانه ام پروانه است" اصلا فرق نمی‌کند بزرگ و کوچیکشان، اصلاًدرتاریخ نداریم که یکجا این بچه بگویدچرا می‌زنید یاازتشنگی وگرسنگی اظهاربی تابی کرده باشدالبته «الیک اشکوا»برای اوعمه اش زینب سلام الله علیها بوده است این دخترمظلومیت ابی عبدالله را تجلی داد.انقدرساحت مقدس این خانم پاک وطاهربوده که اصلا نمیدانست شراب یعنی چه؟اسیری یعنی چه؟فحش وناسزا یعنی چی؟کنیز یعنی چه؟همچو جده اش فاطمه زهرا سلام الله علیها که وقتی ناله می‌زدشهرمدینه رابه هم  می ریخت این نازدانه هم آنشب باناله هاش تمام شهر شام را بهم ریخت،قرآن می‌فرماید برای مریم مقدس مائده آسمانی نازل می‌شد برای این دخترهم به نوعی دیگرمائده نازل شد دراینجا فرقش این بود که سربریده بابا رو برایش میان طبق گذاشتند.
وقتی حضرت شهید شد ورق برگشت، یک جا امام سجاد علیه السلام اشاره می‌کنند سربازانی که به دور خرابه ایستاده بودند رومی بودند و به زبان رومی تکلم می‌کردند از حضرت سوال شد اینها چه می‌گویند؟ می‌فرماید؛ می‌گویند: به ما حکم دادند که دیوار را بر سر باقیمانده  اهل کاروان بریزیم تا کار تمام شود این یک واقعیتی است که این اروپایی‌ها هر جا که می‌توانستند به اسلام ضربه بزنند حاضر بودند چه از گذشته و چه حال، ولی خدا اراده نکرده و اجازه نمی‌دهد. اهل بیت یک قربانی دادند و همه حواسها پرت شد اثر شهادت رقیه سلام الله علیهادر خرابه همه نقشه‌های آنها را به هم ریخت طوری شد یزیدلعنه الله علیه جنایت رو گردن عبید الله ملعون می‌انداخت،گریه وعزاداری آزادشد،اموال غارت شده اهل بیت بازگرداندن، این شب هابایدبه حضرت رقیه سلام الله علیها بگوییم تو هر چه از پدر بزرگوارت بخواهی به خلائق عطا می‌کند تو ملیکه دربار حسینی تو بار صد ساله کشیدی؛شیطان هم خیلی چیزهاروازمابه غارت برده بایدازاین خانم بزرگواربخواهیم آنهاراپس بگیره؛نقل شده یکی ازعلت هایی که اعراب نام «رقیّه»بردخترانشون می‌گذاشتنداین بود که آن دخترباسلامت وبه دورازآفات وچشم زخم رشدکندان شالله این خانم ماوهمه شیعیان رو ازجمیع بلاها وآفات مصون ومحفوظ بدارد. 

مأخذ:
مراسم‌های دعای کمیل وزیارت عاشورای سال‌های 90و93