ولادت حضرت علی اکبر(علیه السلام) - سال 69 و 73

ولادت حضرت علی اکبر(علیه السلام) - سال 69 و 73

به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر(علیه السلام) صوت نوای ماندگار حاج منصور ارضی سال 73 و سال 69 منتشر شد

صوت ها و نواهای مطلب

سال 69 - قسمت اول - حاج منصور ارضی

سال 69 - قسمت دوم - حاج منصور ارضی

سال 73 - قسمت اول - حاج منصور ارضی

سال 73 - قسمت دوم - حاج منصور ارضی