نوای ماندگار - شهادت امام صادق(علیه السلام) - سال 72 و 74

نوای ماندگار - شهادت امام صادق(علیه السلام) - سال 72 و 74

به مناسبت شهادت امام صادق(علیه السلام) صوت نوای ماندگار حاج منصور ارضی سال 72 و سال 74 منتشر شد