اَللّهُمَّ عَجِّلْ لِوَلِیِّکَ الْفَرَجَ وَ الْعافِیَةَ وَ النَّصْرَ ِ

کلاس اخلاق مداحی  شرح دعای مکارم اخلاق بخش اول

اولین جلسه از دوره جدید آموزش مداحی

کلاس اخلاق مداحی شرح دعای مکارم اخلاق بخش اول

اخلاق مداح باید نسبت به مسائل روز عملیاتی شود! اخلاق مداحی جدا و منفک از اخلاق شیعیان و یا پیروان اهل بیت نیست فقط مداحان باید توجه بیشتری دقت داشته باشند. اگرنوکری سیر اخلاقی نداشته باشدکمترمی تواندموثرواقع شود. بعضی‌ها دنبال مجلس آرائی هستند به فکر مجلس گیرایی نیستند! دنبال این نیستند که باخواندنشان احساس تطهیروپاکی ایجادکنند و مستمع با هر فکر و منشی از مجلس ایشان بهره ای برای خود ببرد. اخلاق درنوکری نبایدتشییع فاحشه داشته باشد به همین دلیل مابایدیکسری اتفاقات وفجایع جامعه رادرلفافه بیان کنیم.