اَللّهُمَّ عَجِّلْ لِوَلِیِّکَ الْفَرَجَ وَ الْعافِیَةَ وَ النَّصْرَ ِ

کلاس اخلاق مداحی  شرح دعای مکارم اخلاق بخش دوم

اولین جلسه از دوره جدید آموزش مداحی

کلاس اخلاق مداحی شرح دعای مکارم اخلاق بخش دوم

شناخت در هر مسئله ای ضروری است.مداح بایدجامعه شناس باشد یعنی بداند درهرمجلس ومحفلی باتوجه به شرایط ومقتضیات مخاطبین چه مطلب وروضه ای راارائه دهد یک وقت درمجلس ختم یک متوفای سالمند روضه حضرت علی اصغرنخواند! یامطلبی که دریک مدرسه یادانشگاه ویابیمارستان خوانده می‌شود بایدتفاوت داشته باشد. خدارحمت کنداستادگریه ما "حاج آقا محبوبی"می فرمود:منصور!همیشه کم بخوان آنکه خوشش آمده باشد می‌گویدحیف چقدرکم خواند!آنکه خوشش نیایدمی گویدخداپدرش رابیامرزد زودترتمام کرد! در انتها اکثریت راضی از مجلس بیرون می‌روند و آرامش دارند. توفیق مداح در خلوت حاصل می‌شود وقتی مداح اول خودگریه بر حسین علیه السلام میکند می‌شود تمرین وقتی روضه ای را برای خود دوره میکند می‌شود تمرین گریه، این توفیق است! مگر اهل بیت علیهم السلام به هرکس اجازه می‌دهد بر ایشان گریه کنند!؟