دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) 1396/8/5

دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) 1396/8/5

دعای کمیل شب جمعه مورخ 1396/8/5 در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) برگزار گردید.

صوت ها و نواهای جلسه

حاج منصور ارضی

حاج حسین سازور

حاج سیدعلی قریشی

حاج مهدی ارضی