بر این کویر که خشکانده رود واویلا/ سید علی رکن الدین

بر این کویر که خشکانده رود واویلا/ سید علی رکن الدین

بر این کویر که خشکانده رود واویلا/ که از دلش نمک ات را زدود واویلا/ بدا به روز نمازی که بی ولای علی ست/ بر آن قیام و قعود و سجود واویلا/ خوشا به حال دل شیعه، مرتضا دارد/ به حال کافر و گبر و یهود واویلا / بر آن لبی که به غیر از علی و اولادش . . .

بر این کویر که خشکانده رود واویلا
که از دلش نمک ات را زدود واویلا
بدا به روز نمازی که بی ولای علی ست
بر آن قیام و قعود و سجود واویلا
خوشا به حال دل شیعه، مرتضا دارد
به حال کافر و گبر و یهود واویلا
بر آن لبی که به غیر از علی و اولادش
ترانه ای غزلی را سرود واویلا
فقط ولای وصی نبی ستودنی است
بر آنکه غیر علی را ستود واویلا
اگر محبت زهرا نبود واحسرت!
اگر ولایت مولا نبود واویلا

سید علی رکن الدین