به راه توست شهادت به از ولادت من/ غلامرضا سازگار

به راه توست شهادت به از ولادت من/ غلامرضا سازگار

به راه توست شهادت به از ولادت من/ عنایتی که شود مرگ من شهادت من/ گدای سابقه دارم مرا مران که بود/ کرم سجیعۀ تو، التماس عادت من/ هزار مرتبه ام گر برانی از در خویش/ هماره بر تو فزون‌تر شود ارادت من/ هزار مرتبه بیماری از سلامت به . . .

به راه توست شهادت به از ولادت من
عنایتی که شود مرگ من شهادت من
گدای سابقه دارم مرا مران که بود
کرم سجیعۀ تو، التماس عادت من
هزار مرتبه ام گر برانی از در خویش
هماره بر تو فزون‌تر شود ارادت من
هزار مرتبه بیماری از سلامت به
تو گر کنی قدمی رنجه بر عیادت من
سرم فدای قدم‌های دلبری گردد
که برده دل زِ من از لحظۀ ولادت من
سعادت دو جهان بهر من سعادت نیست
تو گر مرا بپذیری بُود سعادت من
به بندگی درت می‌خورم قسم مولا
که بر در تو بود بندگی سیادت من
زبان "میثمی " ام وقف گفتگوی تو باد
که ذکر توست دعای من و عبادت من

غلامرضا سازگار