پا از ره عشق، پس کشیدن ممنوع/ سید مجتبی شعاع

پا از ره عشق، پس کشیدن ممنوع/ سید مجتبی شعاع

پا از ره عشق، پس کشیدن ممنوع/ آهی ز سر هوس کشیدن ممنوع/ بر سر در خانه دل خود بنویس/ بی حب علی نفس کشیدن ممنوع . . .

پا از ره عشق، پس کشیدن ممنوع
آهی ز سر هوس کشیدن ممنوع
بر سر در خانه دل خود بنویس
بی حب علی نفس کشیدن ممنوع

سید مجتبی شعاع

خبرنامه

بزودی...

تماس با موسسه

پورتال موسسه فرهنگی هنری قدیم الاحسان" وظیفه اطلاع‌رسانی و ترویج اندیشه‌ها و آثار حاج منصور ارضی را برعهده دارد.