دیوان قضا خطی ز دیوان علی ست/ محمد علی مردانی

دیوان قضا خطی ز دیوان علی ست/ محمد علی مردانی

دیوان قضا خطی ز دیوان علی ست/ سُکان قدر، در یَدِ فرمان علی ست/ طبع من و مدح مرتضی، شرمم باد/ آن جا که خدای من ثنا خوان علی ست . . .

دیوان قضا خطی ز دیوان علی ست
سُکان قدر، در یَدِ فرمان علی ست
طبع من و مدح مرتضی، شرمم باد
آن جا که خدای من ثنا خوان علی ست
***
تا حُبّ علی بُود مرا در رگ و پوست
رنجم ندهد سرزنش دشمن و دوست
جز نام علی لب به سخن وا نکنم
"از کوزه همان برون تراود که در اوست"
***
چون گاه ولادت ولیّ حق شد
در خانه حق، علی به حق ملحق شد
گر مظهر حق ذات علی نیست چرا
از نام خدا نام علی مشتق شد؟
***
در برج ولا مهر جهان تاب علی ست
در شهر علوم سرمدی، باب علی ست
از اول خلقت جهان تا محشر
مظلوم‌ترین شهید محراب، علی ست
***
آن جا که علی واسطه‌ی فیض خداست
بر غیر علی هر که کند تکیه خطاست
با مدعیّان کور باطن گوئـیـد
آن جا که خدا هست و علی نیست کجاست؟

محمد علی مردانی