دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) 1397/4/8

دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) 1397/4/8

دعای کمیل شب جمعه مورخ 1397/4/8 مصادف با شهادت حضرت حمزه سیدالشهداء علیه السلام و وفات حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام برگزار گردید.

مراسم در مسجد جامع حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) با نوای حاج منصور ارضی ،حاج ابوالفضل بختیاری ،  حاج سید اصغر افشاری ، حاج سیدعلی قریشی برگزار گردید.

صوت ها و نواهای جلسه

قسمت اول دعا - حاج منصور ارضی

قسمت دوم دعا - حاج ابوالفضل بختیاری

قسمت سوم دعا- حاج سیداصغر افشاری

قسمت پایانی و دعای آخر مجلس - حاج سیدعلی قریشی